Contact

T: +32 (0)55 21 45 33

F: +32 (0)55 21 02 57

E: info@arcor.be

Openingstijden

Maatwerkbedrijven zitten mee in het hart van de economie

Maatwerkbedrijven en klassieke bedrijven zijn partners in de economie. Ze creëren toegevoegde waarde bij elkaar en bovendien zorgt hun nauwe band voor industriële verankering. Met andere woorden, mede dankzij maatwerkbedrijven blijven industriële bedrijven in Vlaanderen. Ze hebben dus niet alleen een positieve impact op de tewerkstelling in de regio, maar ook op de lokale economische en sociale groei. Kortom, ze zijn een volwaardige schakel in het economische weefsel.

Meer zuurstof voor maatwerkbedrijven stimuleert industrie, economie en maatschappij

Sinds de start van de globalisering zijn regio’s op zoek naar manieren/motieven om de industrie in hun regio te behouden, of om nieuwe industrie aan te trekken. Dat is niet alleen van essentieel belang voor de economische waarde van een bepaalde regio, maar ook voor de lokale tewerkstelling en dus voor de maatschappij.
Maatwerkbedrijven spelen hierin een cruciale rol. Dat blijkt uit een studie die de POM West-Vlaanderen in 2016 uitvoerde.

Studie bevestigt economische waarde maatwerkbedrijven

Het onderzoek naar de verankeringswaarde van maatwerkbedrijven toonde aan dat maatwerkbedrijven en klassieke industriële bedrijven in West-Vlaanderen nauw samenwerken: bijna de helft van alle industriële bedrijven die in de provincie actief zijn, zou als klant of als leverancier in contact staan met een maatwerkbedrijf.
Verdere analyse toonde aan dat de industriële bedrijven die samenwerken met maatwerkbedrijven meer dan de helft van de tewerkstelling in de provincie voor hun rekening nemen en verantwoordelijk zijn voor meer dan 60% van de netto toegevoegde waarde in West-Vlaanderen. Om nog maar te zwijgen over de bijdrage die ze leveren op vlak van investeringen.

Nood aan mental shift

Met andere woorden, maatwerkbedrijven nemen volwaardig deel aan de economie. Toch blijven deze bedrijven vaak ondergewaardeerd. Ze worden nog al te zeer bekeken als het verplichte doorgeefluik van sociale naar reguliere economie.
Deze studie toont aan dat ze veel meer in hun mars hebben. En dus is er nood aan een mental shift, weg van het typische hokjesdenken. Maatwerkbedrijven verdienen het om gezien te worden als essentiële schakel in het economische proces.
En dus verdienen ze ook de nodige ruimte en zuurstof om zich verder te kunnen ontwikkelen. Dat zal hen niet alleen helpen om de vele duizenden doelgroepmedewerkers in Vlaanderen aan een volwaardige job te helpen. Door maatwerkbedrijven te laten groeien, stimuleren we ook de verdere ontwikkeling van de industrie waarmee ze nauw samenwerken: de groei van maatwerkbedrijven zal ook rechtstreeks bijdragen tot de groei van hun industriële partners en bij uitbreiding de economische en sociale welvaart van een regio.

Vlaamse steun

De West-Vlaamse case heeft alvast de politiek in Vlaanderen geïnspireerd. Zo investeerde Vlaams minister voor Sociale Economie Hilde Crevits begin 2020 bijna 4 miljoen euro in maar liefst 111 investeringsprojecten van maatwerkbedrijven. Deze financiële injectie zal de sector sterken en verder laten groeien. En dat zal op termijn ook haar vruchten afwerpen op de Vlaamse industrie, economie en maatschappij.

Uitgelichte Blog

Arcor: menselijk kapitaal met meerwaarde

Arcor: menselijk kapitaal met meerwaarde

Wat maakt het verschil tussen een maatwerkbedrijf en een bedrijf in het reguliere economische circuit? In de allereerste plaats de werknemers. Bij Arcor werken 100 medewerkers met

Slapend winst maken

Slapend winst maken, hoe doe je dat

Als je goed kijkt en luistert naar wat er gebeurt in je bedrijf, kan je zonder inspanning heel veel geld verdienen. We denken allemaal in de eerste plaats aan grotere omzet, grotere winstmarges. Maar je kan ook meer winst overhouden door geldlekken op te sporen en te elimineren, of door slimmer te gaan werken.

Brochure aanvragen
Vul dit formulier in en ontvang onze brochure.
Brochure aanvragen
Vul dit formulier in en ontvang onze brochure.
Brochure aanvraag
Vul dit formulier in en ontvang onze brochure.