Contact

T: +32 (0)55 21 45 33

F: +32 (0)55 21 02 57

E: info@arcor.be

Openingstijden

In 4 stappen naar een job bij een maatwerkbedrijf

Maatwerkbedrijven, de vroegere beschutte werkplaatsen, geven mensen met een zekere afstand tot de arbeidsmarkt kansen op werk. Het gaat hierbij om mensen met psychische, lichamelijke of zintuiglijke beperkingen, psychosociale problemen of een uiterst kwetsbare leefsituatie (bv. langdurig werkloos, zware financiële problemen, enz.). Deze personen kunnen in vier stappen aan de slag in een maatwerkbedrijf.

Stap 1: Contacteer de VDAB

Mensen met een arbeidsbeperking kunnen in een maatwerkbedrijf aan de slag van zodra ze een WOP-attest (WOP = werkondersteuning) onder de arm hebben. Dit attest kan enkel worden toegewezen door de VDAB.

Werd nog geen WOP-attest afgeleverd? Dan is de eerste stap contact opnemen met de VDAB om de arbeidsbeperking aan te melden.

Stap 2: De VDAB onderzoekt het recht op een WOP

De VDAB zal onderzoeken of de aanvrager effectief recht heeft op een WOP. Om deze fase vlot te laten verlopen, is het belangrijk om de nodige bewijsstukken mee te nemen naar het gesprek met de VDAB-consulent, bijvoorbeeld:

 • Een medisch attest over de psychische, lichamelijke of zintuiglijke beperking.
 • Een verklaring van de school of het CLB.
 • Verslagen van het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap
 • Een erkenning arbeidsbeperking van de FOD Sociale Zekerheid.
 • Een uitkering van het Fonds voor Beroepsziekten.
 • Enzovoort.

De VDAB zal vervolgens de arbeidsbeperking onderzoeken en één van volgende beslissingen nemen:

 • De arbeidsongeschiktheid wordt bevestigd en er wordt een WOP-attest voor onbepaalde duur uitgereikt.
 • Er wordt een WOP-attest van vijf jaar toegekend op basis van een stage die kadert in een indiceringstraject of als er sprake is van een psychosociale problematiek.
 • Er wordt geen WOP-attest afgeleverd en er is dus geen toelating om te werken in een maatwerkbedrijf.

Stap 3: Contacteer het maatwerkbedrijf

Eens het WOP-attest op zak kan bij een maatwerkbedrijf worden gesolliciteerd. In het geval van Arcor vzw kan dit spontaan door langs te komen in het kantoor in Ronse of door contact op te nemen met Emely Verkest, verantwoordelijke Dienst Sociaal Beleid. Zij is te bereiken op het telefoonnummer 055 21 45 33:

 • Op maandag tot donderdag van 08.00 u tot 16.30 uur.
 • Op vrijdag van 08.00 u tot 15.45 uur.

Stap 4: Het maatwerkbedrijf onderzoekt welk werk het meest geschikt is

Na contact volgt er een uitnodiging voor een gesprek, een administratieve en een praktische proef.

Het eerste gesprek ofwel het intakegesprek duurt ongeveer één uur. Tijdens dit gesprek wordt gepolst naar de interesses en motivatie, mogelijkheden en beperkingen, en ervaringen zodat er gericht naar geschikt werk kan worden gezocht.

Na het gesprek volgt een proefdag waarbij de persoon meedraait tijdens een gewone werkdag. Eerst worden alle administratieve formaliteiten in orde gebracht en wordt een test afgenomen om het lees-, schrijf- en rekenniveau te peilen. Verder zijn er ook enkele praktische proeven op de verschillende afdelingen in de werkplaats.

In sommige gevallen wordt in plaats van een proefdag een stageweek georganiseerd. Tijdens deze week wordt gepeild naar de leercapaciteit om te kunnen inschatten of het werk ook effectief kan worden aangeleerd. Er worden verschillende tussentijdse evaluatiemomenten voorzien om te kunnen bijsturen wanneer nodig.

Na de praktische proeven volgt een evaluatie en wordt beslist of er al dan niet een arbeidscontract wordt afgesloten. Als er wordt overgegaan tot een samenwerking, dan zal het maatwerkbedrijf een actieplan op maat van de nieuwe maatwerker opstellen. Dit actieplan is erop gericht om de maatwerker ingewerkt te krijgen en te laten groeien in zijn/haar werk. Zo kunnen maatwerker en maatwerkbedrijf samen aan een langdurige samenwerking bouwen.

Hebt u nog vragen? U vindt meer info op: https://www.arcor.be/nl/sociale-info.

Uitgelichte Blog

Voorzitter Arcor aan het woord

Voorzitter Arcor aan het woord

Het december nummer van Werkvormen, het periodieke tijdschrift van Groep Maatwerk, werd volledig gewijd aan “Goed bestuur” in de maatwerkbedrijven. Hierbij werd André Van Butsel,

Slapend winst maken

Slapend winst maken, hoe doe je dat

Als je goed kijkt en luistert naar wat er gebeurt in je bedrijf, kan je zonder inspanning heel veel geld verdienen. We denken allemaal in de eerste plaats aan grotere omzet, grotere winstmarges. Maar je kan ook meer winst overhouden door geldlekken op te sporen en te elimineren, of door slimmer te gaan werken.

Arcor: menselijk kapitaal met meerwaarde

Arcor: menselijk kapitaal met meerwaarde

Wat maakt het verschil tussen een maatwerkbedrijf en een bedrijf in het reguliere economische circuit? In de allereerste plaats de werknemers. Bij Arcor werken 100 medewerkers met

Reshoring als recept tegen de crisis

Reshoring als recept tegen de crisis?

De coronacrisis verscherpte het debat over het terughalen van productieactiviteiten naar België. De crisis maakte immers één ding pijnlijk duidelijk: onze geglobaliseerde wereldeconomie is enorm

Brochure aanvragen
Vul dit formulier in en ontvang onze brochure.
Brochure aanvragen
Vul dit formulier in en ontvang onze brochure.
Brochure aanvraag
Vul dit formulier in en ontvang onze brochure.