Contact

T: +32 (0)55 21 45 33

F: +32 (0)55 21 02 57

E: info@arcor.be

Openingstijden

Privacybeleid

Deze website is eigendom van Arcor vzw.
Ninovestraat 106
9600 Ronse.
Tel: +32 (0)55 21 45 33
Fax: +32 (0)55 21 02 57
E-mail: info@arcor.begdpr@arcor.be.
Ond. nr. BE 0410.962.274.

Privacy (datum laatste bijwerking: 24/05/2018)

Arcor vzw hecht belang aan uw privacy.
In geval de gebruiker van de website om persoonlijke informatie gevraagd wordt, zijn volgende principes van toepassing.
De verantwoordelijke voor de verwerking, Arcor vzw respecteert de Belgische wet van 8 december 1992 met betrekking tot de bescherming van het privéleven in de verwerking van de persoonlijke gegevens, evenals de General Data Protection Regulation van de Europese Unie.

Welke categorieën gegevens verzamelen wij?

Klanten en leveranciers

 • Identificatiegegevens van contactpersonen: naam, adres, e-mail, telefoon, mobiel, FAX.
 • Functie van de contactpersoon.

Sollicitanten, stagiairs

 • Identificatiegegevens van contactpersonen: naam, adres, e-mail, telefoon, mobiel, FAX.
 • CV, foto, enz nodig om te kunnen beoordelen of u in aanmerking komt voor een eventuele tewerkstelling.

Personeel en medewerkers (hiervoor verwijzen we naar interne documenten zoals privacy policy, data policy en IT policy voor werknemers.

Voor welke doeleinden verwerken wij uw gegevens?

De door u meegedeelde persoonsgegevens kunnen gebruikt worden voor volgende doeleinden:

 • klantenbeheer, offertes, facturatie,
 • leveranciersbeheer, verwerking van bestellingen,
 • selectie en aanwerving,
 • versturen van nieuwsbrieven of e-mails (om u op de hoogte te houden van onze activiteiten, evenementen).

Hoe verzamelen wij je gegevens?

 • Bij het gebruiken van onze website vragen we enkele identificatiegegevens:
  • bij het downloaden van een document
  • bij het versturen van een offerte
 • Bij communicatie met ons: telefonisch, e-mail, brief.
 • Door het gebruik van onze diensten.

Wij verwerken persoonsgegevens die ofwel

 • Vergaard zijn bij contact met jou,
 • Door jou verstrekt zijn met het oog op het leveren van onze diensten, of op tewerkstelling
 • Vergaard worden door ons ingevolge je gebruik van onze diensten.

Welke derden verwerken je gegevens?

Hosting van onze data

 • My-websitebuilder
 • Microsoft (Azure, Office 365)
 • DirectIT

Klanten en leveranciersbeheer

 • Octopus boekhouden

De volgende bedrijven verwerken jouw gegevens als bezoeker van de website

 • Google (Google Analytics) (zie verder)
 • Facebook (zie verder)

Hoe beschermen we jouw gegevens?

Wij beschermen je persoonsgegevens door het nemen van technische en organisatorische veiligheidsmaatregelen, zoals het nemen van de vereiste:

 • Technische beveiligingsmaatregelen op de vlakken van toegang (inlogvereisten, paswoordbeleid, etc.), bewaring (encrypteren, back-up, enz.) en bescherming tegen toegang van buitenaf (firewall, antivirus software, enz.) van de media waarop persoonsgegevens opgeslagen kunnen worden,
 • Organisatorische maatregelen, zoals het bijhouden van een verwerkingsregister, het naleven van een databeleid, het afdwingen van garanties van onze contractpartners, enz.
 • Maatregelen om de bewaarde data als vertrouwelijk te behandelen.

Ondanks de veiligheidsmaatregelen die wij nemen, is het belangrijk te weten dat de gegevensoverdracht via het internet niet zonder gevaar verloopt en u de nodige voorzorgen dient te nemen wanneer u gegevens naar ons via het internet verstuurt.

Waar verwerken wij je gegevens?

De gegevens die je ons bezorgt worden bewaard en verwerkt:

 • Op de servers en computers waar wij gebruik van maken binnen de EU,
 • Op de systemen van de vermelde derde partijen die de gegevens verwerken. Daarbij kiezen wij zoveel mogelijk voor verwerking binnen de EU, doch sommige van deze dienstverleners verwerken gegevens buiten de EU. In die gevallen zorgen wij dat zij een passend beschermingsniveau bieden.

Door je gegevens aan ons over te maken, aanvaard je dat wij deze op voormelde wijzen verwerken.

Rechten op je gegevens

Je kan je rechten uitoefenen door ons te mailen op gdpr@arcor.be.

Je hebt het recht op toegang tot de gegevens die wij van jou hebben. Dit omvat het recht om bijkomende informatie op te vragen aangaande:

 • De categorieën van je persoonsgegevens die wij verwerken,
 • De doeleinden waarvoor wij jouw persoonsgegevens verwerken,
 • De categorieën aan derden aan wie wij je persoonsgegevens overmaken,
 • de termijn gedurende welke wij je persoonsgegevens bewaren of op basis van welke criteria deze termijn bepaald wordt,
 • De andere rechten die je kan uitoefenen aangaande je gegevens.

We zullen je deze informatie binnen de 30 dagen na je vraag daartoe bezorgen, tenzij wanneer we daardoor rechten of vrijheden van anderen zouden schenden (bijv. Vertrouwelijkheid, intellectuele rechten,…), in welk geval we je daarvan informeren.

Je hebt het recht om persoonsgegevens die wij van jou hebben te laten corrigeren. Dit kan je doen door ons te mailen op het adres gdpr@arcor.be.

Je kan je ertegen verzetten dat wij je persoonsgegevens gebruiken om aan profilering te doen of automatische beslissingen te nemen. Wij kunnen je gegevens gebruiken om te bepalen of bepaalde informatie of (gerichte) aanbiedingen nuttig kunnen zijn. Ook onze derde-dienstverleners die de reclameboodschappen op onze website plaatsen kunnen je gegevens (die ze bij ons en op andere plaatsen verzamelen) gebruiken om je gerichte publiciteit te laten zien.

Je hebt het recht om je gegevens mee te nemen. We kunnen jouw gegevens in een gestructureerd bestand aan jou bezorgen. Daarbij zal enkel data meegegeven worden waarop je een recht tot toegang hebt (zie hierboven).

Je hebt het recht op vergetelheid en dus om “vergeten” te worden door ons. Dit betekent dat wij alle data waarvoor wij geen redelijk belang meer hebben om deze verder te bewaren, verwijderen. Wij kunnen bijv. belang hebben om je gegevens te bewaren indien je klant bij ons en we die gegevens nodig hebben om je te contacteren.

Hoe lang bewaren wij jouw gegevens?

 • Gegevens bewaard om je nieuwsbrieven te zenden: indien je meer dan 24 maanden geen enkele betrokkenheid getoond hebt op deze e-mails (bijv. gedurende 24 maanden op geen enkele link in onze mails en ook niet gereageerd hebt op onze e-mail waarin we aankondigen dat we zullen stoppen met e-mailen.
 • Andere: overeenkomstig wettelijke vereisten of toestemming van de betrokkene, bijv.
  • Persoonsgegevens in de boekhouding: na 7 jaar (Art III.88 van het Wetboek Economisch Recht).
  • Sollicitanten: worden gewist indien niet aangeworven, tenzij toestemming sollicitant om langer te bewaren.

Recht op bezwaar

Je hebt het recht om klacht in te dienen aangaande het gebruik van je gegevens

Ben je van mening dat wij niet correct omgaan met je gegevens, dan horen wij graag wat je bekommernissen zijn zodat we deze kunnen onderzoeken en desgevallend rechtzetten.

Je hebt het recht om klacht in te dienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit België.

Uiteraard hopen we dat je je klacht eerst met ons bespreekt, dan kunnen we een oplossing zoeken.

Wij gebruiken cookies, pixels en andere trackingtechnologieën

 • Om de werking van onze site te garanderen en te verbeteren
 • Om je toe te laten content van onze website te delen op sociale media]
 1. Google analytics

Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. (“Google”). Google Analytics maakt gebruik van “cookies” (tekstbestandjes die op Uw computer worden geplaatst) om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. De door het cookie gegenereerde informatie over Uw gebruik van de website (met inbegrip van Uw IP-adres) wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe u de website gebruikt, rapporten over de website-activiteit op te stellen voor website-exploitanten en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik.

Google mag deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Google zal Uw IP-adres niet combineren met andere gegevens waarover Google beschikt. U kunt het gebruik van cookies weigeren door in Uw browser de daarvoor geëigende instellingen te kiezen. Wij wijzen u er echter op dat u in dat geval wellicht niet alle mogelijkheden van deze website kunt benutten. Door gebruik te maken van deze website geeft u toestemming voor het verwerken van de informatie door Google op de wijze en voor de doeleinden zoals hiervoor omschreven. Privacy verklaring van Google.

 1. Facebook Pixel

De Facebook-pixel is een hulpmiddel voor analyse. We gebruiken de Facebook-pixel om inzicht te krijgen in welke acties mensen uitvoeren op onze website en om voor jou interessante doelgroepen te bereiken. Meer informatie over het gebruik en de werking van de Facebook Pixel kan je hier vinden. Het cookie beleid van Facebook zelf vind je hier.

Brochure aanvragen
Vul dit formulier in en ontvang onze brochure.
Brochure aanvragen
Vul dit formulier in en ontvang onze brochure.
Brochure aanvraag
Vul dit formulier in en ontvang onze brochure.