Contact

T: +32 (0)55 21 45 33

F: +32 (0)55 21 02 57

E: info@arcor.be

Openingstijden

Maatwerkbedrijven als sparring partner voor productiebedrijven in woelige socio-economische tijden

Productiebedrijven staan deze dagen sterk onder druk door de barre socio-economische omstandigheden in binnen- en buitenland. De impact van de corona crisis was nog niet van de baan toen de oorlog in Oekraïne losbarstte met de energiecrisis tot gevolg. In eigen land worden productiebedrijven dan weer met de loonindexering geconfronteerd, personeelskosten lopen op en er heerst dan ook nog een zware war for talent.

Maatwerkbedrijven staan daarom meer dan ooit op als sparring partner voor lokale producenten om in te spelen op de sterk en uitermate snel veranderende wereld:

Buitenlandse productie terug naar België

We zien een trend van bedrijven die hun productie terugbrengen naar België, bedrijven die de laatste jaren een grote impact ondervonden: hun productie vertraagde door transportproblemen, er heerste een tekort aan materialen. Klanten konden niet tijdig beleverd worden met frustratie en imagoschade tot gevolg.

Energiecrisis

Productiebedrijven hebben als doel winst te maken, winst die nodig is om continu verder te investeren en innoveren. Zo ontwikkelen bedrijven zich tot parels voor onze economie. Door de impact van de energiecrisis en de stijgende grondstofprijzen komen net deze marges, die ademruimte bieden, sterk onder druk te staan.

Personeelskosten

De eigen personeelskost loopt op ten gevolge van de loonindexering en er is een aanhoudende zoektocht naar talent. Een hogere kost betekent lagere marge, gebrek aan personeel betekent geen of laattijdige productie. Een gigantische invloed op de continuïteit van een productiebedrijf.

Onze troeven

Maatwerkbedrijven hebben verscheidene troeven in huis om productiebedrijven vandaag de dag te ontzorgen.

Repetitieve taken met lage marges kunnen worden uitbesteed. Door lokaal te werken is er een rem op transportkosten en een uitermate hoge zekerheidsgraad mbt aanlevering van afgewerkte goederen.

Door anderzijds lokale productiebedrijven te ondersteunen met enclavewerk helpt maatwerk op haar beurt mee aan lokale verankering. En dit alles komt onze economie uiteindelijk alleen maar ten goede.

In de war for talent is elk op zoek naar die specifieke werknemer voor dat specifieke werk. Het maatwerkbedrijf kan deze zorg gedeeltelijk overnemen van het productiebedrijf.

En een mooie plus is dat het productiebedrijf actieve stappen zet in maatschappelijk verantwoord ondernemen.

Uitgelichte Blog

Voorzitter Arcor aan het woord

Voorzitter Arcor aan het woord

Het december nummer van Werkvormen, het periodieke tijdschrift van Groep Maatwerk, werd volledig gewijd aan “Goed bestuur” in de maatwerkbedrijven. Hierbij werd André Van Butsel,

Arcor: menselijk kapitaal met meerwaarde

Arcor: menselijk kapitaal met meerwaarde

Wat maakt het verschil tussen een maatwerkbedrijf en een bedrijf in het reguliere economische circuit? In de allereerste plaats de werknemers. Bij Arcor werken 100 medewerkers met

Hoe snel kan je Arcor inschakelen?

Hoe snel kan je Arcor inschakelen?

Met Arcor aan de slag gaan, dat kan heel snel! Soms kunnen we al binnen 24 uur bijspringen. Aan de hand van een potentieel scenario leggen we even uit hoe dat in zijn werk gaat:

Brochure aanvragen
Vul dit formulier in en ontvang onze brochure.
Brochure aanvragen
Vul dit formulier in en ontvang onze brochure.
Brochure aanvraag
Vul dit formulier in en ontvang onze brochure.