Contact

T: +32 (0)55 21 45 33

F: +32 (0)55 21 02 57

E: info@arcor.be

Openingstijden

Maatwerkbedrijven zijn dé economische partners bij uitstek voor de Vlaamse relance

Zeggen dat de coronapandemie een impact heeft gehad op onze economie is als een open deur intrappen. De hele pandemie heeft pijnlijk duidelijk gemaakt hoe kwetsbaar onze economie is. En dat is grotendeels te wijten aan de vele internationale distributieketens met veel tussenschakels. Resultaat: globalisering staat onder druk en steeds meer bedrijven kiezen voor een meer lokale aanpak post-corona. En daarin is een cruciale rol weggelegd voor de maatwerkbedrijven.

Lokale verankering

Maatwerkbedrijven zijn het schoolvoorbeeld van lokale verankering. Ze zijn in hun regio vaak één van de werkgevers met de langste geschiedenis (de meeste bestaan al meer dan dertig jaar) en het merendeel van doelgroepmedewerkers wonen binnen een straal van twintig kilometer rondom het maatwerkbedrijf.

Maatwerkbedrijven zijn niet alleen een belangrijke lokale werkgever, ze zijn ook cruciaal in de lokale verankering van economische activiteiten. De POM (Provinciale ontwikkelingsmaatschappij) West-Vlaanderen berekende in 2017 dat 47,8% van de West-Vlaamse industriële bedrijven met meer dan tien werknemers samenwerkt met een maatwerkbedrijf.

Alternatief voor investeringen

Die lokale verankering kan nu een doorslaggevende rol gaan spelen in de relance van onze Vlaamse economie, post-corona. Want het pandemiebeest blijft nog steeds rondwaren en dat maakt dat er nog veel onzekerheid heerst. Is het ergste achter de rug of komt er nog een zoveelste golf? Of duikt er weer een nieuwe variant op?

Die onzekerheid weerhoudt heel wat bedrijven ervan om te investeren. Zo aarzelen veel bedrijven om te investeren in automatisering van bepaalde productieprocessen. Die terughoudendheid is er ook in de aanwerving van nieuw personeel.

Om toch te kunnen groeien zonder nu al (zwaar) te moeten investeren, gaan bedrijven samenwerken met maatwerkbedrijven. Maatwerkers zijn immers een goed alternatief voor automatisering van manuele processen. Bovendien zijn ze snel en flexibel inzetbaar om pieken in productie op te vangen, waardoor bedrijven geen extra personeel hoeven aan te werven.

Drempel verlagen voor reshoring

Een andere tendens is dat steeds meer bedrijven activiteiten terug naar Vlaanderen halen. Dergelijke reshoring maakt hun distributieketens minder kwetsbaar voor bijvoorbeeld de coronaverschillen tussen verschillende landen. Maatwerkbedrijven blijken daarin drempelverlagend. De flexibele en lokale beschikbaarheid van maatwerkers slaagt erin productiebedrijven te overtuigen om bepaalde activiteiten naar hier te gaan reshoren. En dat veel meer tewerkstelling dan van maatwerkers alleen.

Magazijnen voor lokale stocks

Daarnaast gaan bedrijven zich ook wapenen tegen de stockbreuken die de coronapandemie heeft teweeggebracht door lokale voorraden op te bouwen. Dat voelen ook de maatwerkbedrijven. Enerzijds omdat er lokaal meer stocks verpakt moeten worden, anderzijds doordat productiebedrijven ook meer producten bij maatwerkbedrijven stockeren. En met de almaar toenemende vraag naar lokale magazijnen kunnen maatwerkbedrijven ook hier een rol in vervullen.

Kortom, het mag duidelijk zijn dat maatwerkbedrijven een cruciale partner zijn in onze economie, zowel tijdens als na de pandemie. Het zijn de maatwerkbedrijven die er mee voor zorgen dat de industrie maximaal kan blijven functioneren in deze onzekere economische tijden.

Uitgelichte Blog

Slapend winst maken

Slapend winst maken, hoe doe je dat

Als je goed kijkt en luistert naar wat er gebeurt in je bedrijf, kan je zonder inspanning heel veel geld verdienen. We denken allemaal in de eerste plaats aan grotere omzet, grotere winstmarges. Maar je kan ook meer winst overhouden door geldlekken op te sporen en te elimineren, of door slimmer te gaan werken.

Arcor: menselijk kapitaal met meerwaarde

Arcor: menselijk kapitaal met meerwaarde

Wat maakt het verschil tussen een maatwerkbedrijf en een bedrijf in het reguliere economische circuit? In de allereerste plaats de werknemers. Bij Arcor werken 100 medewerkers met

flexibel werken

Flexibel zeg je?

Tegenwoordig vindt iedereen van zichzelf dat hij, zijn team of zijn bedrijf dynamisch is. Dat zie je weerspiegeld op de homepage van heel wat websites

Brochure aanvragen
Vul dit formulier in en ontvang onze brochure.
Brochure aanvragen
Vul dit formulier in en ontvang onze brochure.
Brochure aanvraag
Vul dit formulier in en ontvang onze brochure.