Contact

T: +32 (0)55 21 45 33

F: +32 (0)55 21 02 57

E: info@arcor.be

Openingstijden

Maatwerk als mogelijke hefboom richting 80% werkzaamheidsgraad?

In 2021 blijkt 75.3% van de 20 tot 64-jarigen aan het werk te zijn in het Vlaams Gewest. In de Europese Unie (EU27) bedroeg de werkzaamheidsgraad in 2021 gemiddeld 73,1%. Het Vlaamse Gewest scoort hiermee dus iets hoger dan het EU-gemiddelde en stelt zich als doel tegen 2030 de 80% te behalen, dit in het zog van de beste leerlingen van de klas Nederland, Zweden en Tsjechië.

Echter, hoe nemen we een sprong van 4.7%? Hieronder lichten we enerzijds toe welke factoren van invloed zijn op werkzaamheid. Het zou namelijk niet correct zijn dit cijfer te veralgemenen, subdoelen dringen zich op. Aansluitend gaan we daarom in op enkele specifieke doelgroepen en hoe maatwerkbedrijven het verschil kunnen maken om deze mensen op de arbeidsmarkt te integreren. Want concreet moeten dus 150.000 personen effectief aan de slag.

Bepalende factoren

We bemerken grote verschillen in arbeidsdeelname tussen diverse bevolkingsgroepen. Bepaalde omvangrijke deelgroepen kunnen dus nog nauwelijks progressie maken terwijl andere nog heel wat groeimarge hebben. We stellen onderstaande factoren vast die een deelname aan de arbeidsmarkt al dan niet beperken.

Onderwijsniveau

De werkzaamheid in Vlaanderen is erg hoog bij hooggeschoolden van middelbare leeftijd, ook in Europees perspectief, soms boven 90%. De graad bij laaggeschoolden op 51.5%, hier ligt nog een mooie, echter uitdagende marge.

Geslacht

Vrouwen zijn dan weer aan een opmars bezig. Hun graad ligt nog steeds lager dan die van mannen, echter hadden zij dan ook een merkelijke achterstand met 58.1% in 1999 tov 71.9% in 2021 waar dit voor de mannen evolueerde van 77.4% naar 78.6%.

Burgerlijke status

Koppels met kinderen kennen een graad van 81.3%. Dit terwijl alleenstaande ouders terugvielen van 72.9% naar 63.1%.

Leeftijd

We bemerken een stijging bij 55-plussers, de graad ligt algemeen lager, toch evolueren zij op 20 jaar tijd van 23.9% naar 57.0% in 2021. Binnen de categorie 45-55 jarigen bereiken we een niveau van 85.3%, van 35-45 jaar zelfs 87.3%. Daar waar de categorie 20-34 daalde tot 73.5%.

Gezondheid

In 2021 lag de werkzaamheidsgraad bij personen met hinder in hun dagelijkse bezigheden wegens een handicap of langdurig gezondheidsprobleem op 49,2%, tegenover 37,5% in 2009. Een mooie vooruitgang, echter kan hier mits aangepast beleid zeker verdere progressie geboekt worden.

Geboorteland

In 2021 lag de werkzaamheidsgraad bij personen geboren buiten de Europese Unie (EU27) op 59,8%, tegenover 62,0% in 2019. Bij personen geboren in België steeg de werkzaamheidsgraad van 73,1% in 2007 tot 76,8% in 2021. Personen die in een ander EU27-land zijn geboren, hadden in 2021 een werkzaamheidsgraad van 77,8%, tegenover 64,2% in 2007.

Beschermende context van een maatwerkbedrijf

We mogen de impact van geslacht, leeftijd, onderwijsniveau, geboorteland en gezondheid dus niet onderkennen bij het interpreteren van cijfers en het uitwerken van doelstellingen. En laat dit nu net factoren zijn waarmee maatwerkers van maatwerkbedrijven sterk te kampen krijgen.
Maatwerkbedrijven zijn organisaties/ondernemingen die de inschakeling van maatwerkers als kerntaak hebben. De economische activiteiten worden daaraan aangepast. In een maatwerkbedrijf heeft minstens 65 procent van de werknemers een grote afstand tot de arbeidsmarkt.  Maatwerkbedrijven kunnen, in functie van de noden van hun werknemers, bijkomende ondersteuning krijgen om hun kerntaak te realiseren en infrastructuuraanpassingen te doen.
Dergelijke context toont zich dan ook als ideale omgeving voor deze mensen. Hier kunnen zij dankzij een degelijke begeleiding en ondersteuning op de werkvloer ervaring opdoen. Omgaan met anderen, onze taal leren, technieken aangeleerd krijgen,… Ze treden binnen in de Vlaamse economie, kunnen hierin evolueren en gaan zich daardoor ook in de maatschappij integreren.

Doorstroom richting reguliere arbeidsmarkt

Het maatwerkbedrijf stelt jaarlijks een persoonlijk ontwikkelingsplan op met de maatwerker. Hij wordt bij zijn dagelijkse taken gecoacht door een gekwalificeerde begeleider. Dit plan dient als basis voor jaarlijkse evaluatie en bijsturing. Het mooie is dat na een grondige evaluatie bepaalde maatwerkers eventueel kunnen doorstromen naar de reguliere economie. Met een stage op de werkvloer van een potentiële werkgever worden ze begeleid bij de overstap.
Het mag dus gesteld worden dat maatwerkbedrijven als één van de hefbomen kunnen gezien worden richting de 80% werkzaamheidsgraad die het Vlaams Gewest zich oplegt tegen 2030, dit binnen hun eigen doelgroep, bijvoorbeeld richting 60% voor de laaggeschoolden. Bedrijven die dus een beroep doen op de diensten van maatwerkbedrijven, bouwen mee aan dit uitdagende maar duurzame toekomstperspectief.

BRONNEN

Uitgelichte Blog

Reshoring als recept tegen de crisis?

De coronacrisis verscherpte het debat over het terughalen van productieactiviteiten naar België. De crisis maakte immers één ding pijnlijk duidelijk: onze geglobaliseerde wereldeconomie is enorm

10 redenen om met Arcor samen te werken

Maatwerkbedrijven hebben in Vlaanderen een cruciale rol verworven waarbij maatschappelijk verantwoord ondernemen dagelijkse realiteit is. Ze zijn een betrouwbare, flexibele partner voor bedrijven en leveren

Waarom samenwerken met een maatwerkbedrijf?

Maatwerkbedrijven, de voormalige beschutte en sociale werkplaatsen, zijn bedrijven die mensen tewerkstellen die niet in het ‘reguliere’ arbeidscircuit terecht kunnen. Hun doel is deze mensen

Flexibel zeg je?

Tegenwoordig vindt iedereen van zichzelf dat hij, zijn team of zijn bedrijf dynamisch is. Dat zie je weerspiegeld op de homepage van heel wat websites

Brochure aanvragen
Vul dit formulier in en ontvang onze brochure.
Brochure aanvragen
Vul dit formulier in en ontvang onze brochure.
Brochure aanvraag
Vul dit formulier in en ontvang onze brochure.