Contact

T: +32 (0)55 21 45 33

F: +32 (0)55 21 02 57

E: info@arcor.be

Openingstijden

En waarom zou een maatwerker geen taken van uw medewerkers kunnen overnemen?

De krapte op de arbeidsmarkt oplossen, zal inventiviteit en creativiteit vragen. Eén van die creatieve ideeën is jobcarving. Daarbij splits je functies op in een deel gespecialiseerd werk en een deel repetitief, eenvoudig of zelfs ongeschoold werk. Je huidige medewerkers behouden het deel gespecialiseerd werk, de rest besteed je uit aan een van de vele gemotiveerde medewerkers van een maatwerkbedrijf. Een aanpak met heel wat voordelen.

Jobcarving als remedie voor de krapte op de arbeidsmarkt

De huidige krapte op de arbeidsmarkt is deels ook het gevolg van een vastgeroest idee, het ‘copy-paste-model’ als het ware: een bedrijf plaatst een vacature en wacht tot het perfecte profiel zich aandient en meteen kan meedraaien in de organisatie. Maar zo werkt het niet. Of toch niet meer.
Bedrijven vragen zich beter af of een nieuwe vacature echt nodig is. Misschien zijn er wel mogelijkheden om de taken anders in te vullen of te herverdelen als ze het werkproces op een andere manier zouden bekijken. Sluiten de noden van de job volledig aan op de competenties van de werknemer?
Jobcarving kan hierbij helpen. Een analyse van de functie zal de hoofdwerkzaamheden en de bijkomstige taken van een functie identificeren. Door die van elkaar te scheiden openen er zich heel wat opportuniteiten met duidelijke voordelen:

  • Maak tijd vrij voor kerntaken. Een van de belangrijkste voordelen van jobcarving is tijdwinst. Door het minder gespecialiseerde werk uit de functie te halen, krijgen je medewerkers meer tijd om te spenderen aan hun kerntaken. Dat zal de efficiëntie zeker ten goede komen.
  • Bespaar op personeelskosten. Door enkel te focussen op hun kerntaken krijgen je meer werk verzet. Resultaat: je hoeft geen bijkomend gespecialiseerd personeel aan te werven. Voor het niet-gespecialiseerde werk kan je doelgroepmedewerkers inzetten, aan een veel voordeliger tarief.
  • Verhoog de motivatie van je medewerkers. Je medewerkers zullen meer plezier scheppen in hun werk als ze hun tijd vooral aan hun hoofdwerkzaamheden kunnen spenderen. En meer werkplezier heeft een bewezen effect op het ziekteverzuim, verloop en loopbaanperspectief van je medewerkers. Bovendien zijn personen met een afstand tot de arbeidsmarkt, zoals mensen met een beperking, anderstaligen, oudere werknemers, enz. typisch zeer gemotiveerd om (opnieuw) aan de slag te gaan…
  • Onderneem op een duurzame manier. In tijden waarin Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) almaar belangrijker wordt, is het een goed idee om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt aan een baan te helpen. Het laat zien dat je als werkgever begaan bent met een van de belangrijkste uitdagingen van onze maatschappij, namelijk inclusie. En dat maatschappelijk verantwoord ondernemen is steeds meer een doorslaggevende factor om nieuwe, jonge medewerkers aan te trekken.

Kortom, jobcarving biedt heel wat potentieel om jobs op maat aan te bieden, waarbij competenties en profiel perfect op elkaar worden afgestemd. Helaas is het voorlopig nog vooral on(der)benut potentieel. Misschien is de krapte op de arbeidsmarkt nog niet krap genoeg?

Met dank aan Trendhuis.be voor de afbeelding.

Uitgelichte Blog

Arcor: menselijk kapitaal met meerwaarde

Arcor: menselijk kapitaal met meerwaarde

Wat maakt het verschil tussen een maatwerkbedrijf en een bedrijf in het reguliere economische circuit? In de allereerste plaats de werknemers. Bij Arcor werken 100 medewerkers met

Brochure aanvragen
Vul dit formulier in en ontvang onze brochure.
Brochure aanvragen
Vul dit formulier in en ontvang onze brochure.
Brochure aanvraag
Vul dit formulier in en ontvang onze brochure.