Contact

T: +32 (0)55 21 45 33

F: +32 (0)55 21 02 57

E: info@arcor.be

Openingstijden

Circulaire economie zoekt arbeiders. Maatwerkbedrijven kunnen leemte vullen

Vlaanderen wil tegen 2050 volledig circulair zijn. Dat betekent dat binnen 30 jaar alle producten en materialen op de markt op een of andere manier bij einde gebruik of levensduur hun weg terug naar de markt moeten zien te vinden. Bijvoorbeeld via hergebruik, onderhoud, herstelling of recyclage. Een torenhoge ambitie die Vlaanderen voor heel wat uitdagingen stelt. Eén daarvan is de arbeidskrachten vinden om dit allemaal mogelijk te maken. En daarin kunnen maatwerkbedrijven een cruciale rol spelen.

Nood aan arbeiders

In een circulaire economie staan het hergebruik, het onderhoud, de herstelling en de recyclage van materialen centraal. Dat zijn stuk voor stuk arbeidsintensieve processen. Willen we een circulaire economie realiseren, dan zullen we dus steeds meer mensen nodig hebben om die taken uit te voeren. Taken die zich uitstekend lenen voor de doelgroepmedewerkers van een maatwerkbedrijf.

Inschakeling maatwerkers

Zo zijn er vandaag al verschillende voorbeelden te vinden waarbij maatwerkers in enclavewerking meedraaien bij recyclagebedrijven. Ze staan er bijvoorbeeld in voor de ontmanteling van afgedankte elektrische en elektronische apparaten en verwijderen er de snoeren, batterijen, condensatoren en andere materialen die de recyclage kunnen hinderen.
Er zijn ook producenten van huishoudelektronica die samenwerken met maatwerkbedrijven om hun producten bij einde levensduur op een circulaire manier te kunnen verwerken. Door de samenstelling en constructie van hun producten te delen met de maatwerkbedrijven, kunnen de arbeiders de ingeleverde apparaten ontmantelen, de verschillende onderdelen sorteren, klaar voor hergebruik of recyclage.
Nog verregaander zijn de opleidingsprogramma’s die sommige fabrikanten opzetten voor maatwerkers. Naast herstelinstructies stellen de fabrikanten dan ook constructiedetails, bedradingsschema’s, bill of materials… zelfs onderdelen ter beschikking, zodat de doelgroepmedewerkers alles voor handen hebben om hun producten nieuw leven in te blazen.

Nog potentieel

Dit zijn maar enkele voorbeelden van hoe maatwerkbedrijven hun rol kunnen spelen in de realisatie van de circulaire economie. Maar er zijn nog veel meer mogelijkheden, en dat in diverse sectoren. Denk maar aan de textielsector, de automobielindustrie… er zijn opportuniteiten te over voor doelgroepmedewerkers om mee te draaien in het sorteren, herstellen, ontmantelen, enz. van producten die anderen niet meer (kunnen) gebruiken en ze een nieuwe kans te geven op de markt. Zo krijgen maatwerkers op hun beurt ook een nieuwe kans op de arbeidsmarkt.

Uitgelichte Blog

Arcor: menselijk kapitaal met meerwaarde

Wat maakt het verschil tussen een maatwerkbedrijf en een bedrijf in het reguliere economische circuit? In de allereerste plaats de werknemers. Bij Arcor werken 100 medewerkers met

Flexibel zeg je?

Tegenwoordig vindt iedereen van zichzelf dat hij, zijn team of zijn bedrijf dynamisch is. Dat zie je weerspiegeld op de homepage van heel wat websites

Reshoring als recept tegen de crisis?

De coronacrisis verscherpte het debat over het terughalen van productieactiviteiten naar België. De crisis maakte immers één ding pijnlijk duidelijk: onze geglobaliseerde wereldeconomie is enorm

Brochure aanvragen
Vul dit formulier in en ontvang onze brochure.
Brochure aanvragen
Vul dit formulier in en ontvang onze brochure.
Brochure aanvraag
Vul dit formulier in en ontvang onze brochure.