Contact

T: +32 (0)55 21 45 33

F: +32 (0)55 21 02 57

E: info@arcor.be

Openingstijden

De meerwaarde van maatwerkbedrijven in uw supply chain

Arcor-productie

Maatwerkbedrijven als vitaal onderdeel van de supply chain van de toekomst Een maatwerkbedrijf kan op verschillende punten binnen de supply chain een aanzienlijke invloed hebben, waardoor het bijdraagt aan de doelstellingen van Supply Chain Management (SCM). Maatwerkbedrijven hebben in hun aanbod een zeer ruime waaier aan professionele diensten waardoor zij in staat zijn een sterke […]

Wie gaat de technisch hooggeschoolde witte raven leveren?

arcor werkplaats

Maatwerkbedrijven. Met de hulp van robotisering, automatisering en digitalisering. De krapte op de arbeidsmarkt blijft groeien. Het aantal knelpuntberoepen blijft toenemen. En toch blijven bedrijven zoeken naar die witte raaf, dat uniek technisch profiel dat nodig is om die complexe openstaande functie in te vullen. Is dit nog de juiste weg? Volgens een recent competentieprognoseonderzoek […]

Maatwerkbedrijven arm in arm met technologische en digitale innovatie

Maatwerkbedrijven technologische en digitale innovatie

Er lijkt een consensus te bestaan dat activiteiten waarvoor maatwerkbedrijven in belangrijke mate instaan (met name routinematig werk) het meest vatbaar zijn voor automatisatie en dat de technologische en digitale innovaties misschien wel de grootste uitdagingen inhouden voor laaggekwalificeerde personen. Actie zal vereist zijn om te verzekeren dat (toekomstige) werknemers van maatwerkbedrijven kunnen volgen. De […]

Maatwerk als mogelijke hefboom richting 80% werkzaamheidsgraad?

arcor werkplaats

In 2021 blijkt 75.3% van de 20 tot 64-jarigen aan het werk te zijn in het Vlaams Gewest. In de Europese Unie (EU27) bedroeg de werkzaamheidsgraad in 2021 gemiddeld 73,1%. Het Vlaamse Gewest scoort hiermee dus iets hoger dan het EU-gemiddelde en stelt zich als doel tegen 2030 de 80% te behalen, dit in het […]

In 4 stappen naar een job bij een maatwerkbedrijf

In 4 stappen naar een job

Maatwerkbedrijven, de vroegere beschutte werkplaatsen, geven mensen met een zekere afstand tot de arbeidsmarkt kansen op werk. Het gaat hierbij om mensen met psychische, lichamelijke of zintuiglijke beperkingen, psychosociale problemen of een uiterst kwetsbare leefsituatie (bv. langdurig werkloos, zware financiële problemen, enz.). Deze personen kunnen in vier stappen aan de slag in een maatwerkbedrijf. Stap […]

Circulair textiel? Dat is werk voor maatwerkers.

Circulair textiel

Wist u dat in Europa elk jaar zo’n 6 miljoen ton textiel bij het afval belandt? En dat daarvan minder dan 1 % naar hoogwaardige recyclage gaat? Met hoogwaardige recyclage bedoelen we het inzetten van textielafval in de productie van nieuw textiel. Hoe komt het dat er zo weinig wordt gerecycleerd? Er zijn heel wat […]

Is er nog toekomst voor maatwerkers in de moderne maakindustrie?

nood-aan-maatwerkers

Er is een ongeziene transitie aan de gang in de wereld van de maakindustrie. De concurrentie bereikt ongekende hoogten. Steeds meer machines, artificiële intelligentie en digitale technologieën doen hun intrede in fabrieken. Dienstverlening wint almaar aan belang. Door deze trends rijst de vraag of er in de moderne industrie 4.0 nog wel plaats is voor […]

Maatwerkbedrijven zijn dé economische partners bij uitstek voor de Vlaamse relance

Arcor-partners

Zeggen dat de coronapandemie een impact heeft gehad op onze economie is als een open deur intrappen. De hele pandemie heeft pijnlijk duidelijk gemaakt hoe kwetsbaar onze economie is. En dat is grotendeels te wijten aan de vele internationale distributieketens met veel tussenschakels. Resultaat: globalisering staat onder druk en steeds meer bedrijven kiezen voor een […]

Brochure aanvragen
Vul dit formulier in en ontvang onze brochure.
Brochure aanvragen
Vul dit formulier in en ontvang onze brochure.
Brochure aanvraag
Vul dit formulier in en ontvang onze brochure.